Zarząd Koła Przewodników

W dniu 23 maja 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie. Członkowie Koła wybrali nowe władze Koła na czteroletnią kadencję.

Prezes – Tomasz DZIURAWIEC  
Viceprezes – Marek KORBECKI
Viceprezes – Eugeniusz TARADAJKO
Sekretarz – Jadwiga KORBECKA   
Skarbnik – Adam SKIBA
KIEROWNIK ds. SZKOLENIA – Dorota MICHNIA
KIEROWNIK ds. DUŻYCH IMPREZ – Witold HASPEL
KIEROWNIK ds. PUBLIC RELATION – Daniel LOEGLER

przewodnicy@pttk.rzeszow.pl

Home

Członkowie:
Marek Latusek

Komisja Rewizyjna
Michał ORGAN – PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz JANKOWSKI – CZŁONEK
Małgorzata SKULIMOWSKA – CZŁONEK