Zarząd Koła Przewodników:

Zarząd Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie
informuje, że na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dniu 05.12.2016 r.
ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes - Witold Haspel  
Viceprezes - Marek Korbecki
Viceprezes - Eugeniusz Taradajko
Sekretarz - Jadwiga Korbecka   przewodnicy@pttk.rzeszow.pl
Skarbnik - Dorota Michnia
Przewodniczący zespołu do spraw szkoleń - Łukasz Kuczmarz

Członkowie:
Tomasz Dziurawiec
Marek Latusek
Michał Organ

Stałe terminy zebrań zarządu koła w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 16
w lokalu ZO PTTK - II p.